Kako prevladati izazove i uključiti više žena u STEM?

STEAMY WONDERS nudi pristup nizu jedinstvenih obrazovnih resursa za samoučenje i usavršavanje u STEM području

Kako prevladati izazove i uključiti više žena u STEM?

U današnjem gospodarstvu koje se brzo razvija žene moraju biti svjesne da postoje stvarne mogućnosti ostvarivanja karijere u STEM (znanost, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika) području. Istovremeno, akademska zajednica u cjelini mora učiniti više za aktivno zapošljavanje žena u STEM području, a kontinuirano strukovno obrazovanje i osposobljavanje pritom ima ključnu ulogu u smanjenju nedostatka kvalificiranih ljudi kako bi se održao rastući STEM sektor. 

Brojna istraživanja naglašavaju nedostatak žena u STEM sektoru na globalnoj razini, a posebno se naglašava nedostatak ženskih STEM uzora. Također, vidljiv je manjak STEM edukacijskih treninga i tečajeva namijenjenih ženama, dok je sveprisutnih predrasuda prema ženama u STEM-u sve veći. Sve to vodi smanjenju samopouzdanja među ženama kada je u pitanju obrazovanje ili zapošljavanje u STEM sektoru. 

Edukativni projekt STEAMY WONDERS bavi se upravo rješavanjem navedenih izazova kako bi doprinio jačoj rodnoj ravnopravnosti u STEM sektoru. Neki od načina na koji ovaj projekt potiče žene u STEM-u su:

  • promicanje kulture znanstvenog razmišljanja među ženama koristeći obrazloženje utemeljeno na dokazima za donošenje odluka, posebno kada je riječ o planiranju karijere 
  • pružanje odgovarajuće i opipljive studije slučaja kako bi se ženama osiguralo samopouzdanje za sudjelovanje u sve složenijem znanstvenom i tehnološkom svijetu 
  • razvijanje prilagođenog skupa alata za žene koji razvijaju kompetencije za rješavanje problema, inovacije, analitičko i kritičko razmišljanje te prostornu svijest u vezanu uz STEAM teme 
  • pružanje smjernica menadžerima ljudskih resursa koji omogućavaju rodno neutralno zapošljavanje, zadržavanje i napredovanje u STEAM sektoru.

Uključite se i Vi te pritom pronađite materijale koji će vam pomoći u napredovanju u STEM karijeri!