upis u tijeku!

Marketing za sales managere

Povratak na edukacije

Marketing i prodaja se ne razumiju iako su obje funkcije neophodne u suvremenom poslovanju. Na ovom seminaru upoznat ćete se s temeljnim marketinškim pojmovima i alatima koji ćete primijeniti za izgradnju vaše uspješne prodajne organizacije.


Prijavi se

Ovaj specijalistički seminar sastoji se od dva modula:

 • Tržište i područja marketinga
 • strategija i politika tržišne komunikacije

Sadržaj: 

 • Pojmovi u marketingu
 • Strateški marketing
 • Tržište - istraživanje, segmentacija
 • Izgradnja strateškog marketinškog koncepa
 • Provođenje marketinškog plana u prodajnoj praksi
 • Direktni i digitalni marketing, multichannel pristup tržištu

 Detalji seminara:

 • Ciljna skupina: novoimenovani prodajni manageri
 • Preduvjeti za upis specijalističkog programa: nema
 • Ishodi učenja: Edukacija kombinirana kroz savladavanje teorije putem e-learninga i praktične radionice uživo daje polaznicima kompetencije za primjenu marketinških alata i sustava u suvremenoj prodajnoj organizaciji
 • Trajanje tečaja: 32 sati (2 x 8 sati učionica, 16 sati e-learning)
 • Završetak: ispit, certifikat o sudjelovanju
 • Cijena edukacije: 2,240 + PDV

Ovaj program moguće je upisati kao višednevni seminar, a program seminara dio je šireg, integriranog programa "Specijalist/ica za upravljanje prodajom" koji polaznicima tijekom 200 sati omogućava sveobuhvatni razvoj kompetencija potrebnih suvremenom voditelju prodajnog tima. Više o edukaciji saznajte na sljedećoj poveznici.