upis u tijeku!

Razvoj prodajnih vještina

Povratak na edukacije

Bez kompetentnog prodavača nema profesionalne prodaje, a do profesionalnosti u prodaji dolazi se kroz adekvatni trening te praksu uz praćenje i podršku od strane voditelja.

Ovaj specijalistički seminar namijenjen je specijalistima i voditeljima prodaje koji će uvidjeti koje su sve kompetencije potrebne njihovim prodavačima da budu profesionalni i uspješni u svojoj ulozi.

U programu će se naglasiti razvojna uloga voditelja te alati i sustavi koji su potrebni za podršku u usvajanju ovih kompetencija u prodajnom timu.


Prijavi se

Ovaj specijalistički seminar sastoji se od dva modula:

 • Vještine profesionalne prodaje

Sadržaj: 

 • Uloga prodavača u aktivnoj prodaji
 • Vrste prodaje
 • Prodajni procesi
 • Motivacija kupaca za kupnju
 • Što kupci kupuju? Ključni kupovni kriteriji
 • Tipovi kupaca
 • Koraci prodajnog procesa
 • Izgradnja povjerenja i odnosa s kupcem
 • Priprema za posjetu
 • Prvi dojam i započinjanje razgovora
 • Analiza potreba
 • Prolazak kroz faze prodajnog procesa i alate korištene u pojedinoj fazi prodaje («best» & «worst practice» iz svakodnevnog rada i primjene modela)
 • Tehnike zaključivanja prodaje
 • Upravljanje otporima i prigovorima u prodaji
 • Rješavanje reklamacija i teških situacija
 • Argumentacija cijene
 • Rješavanje situacija s naplatom
 • Aktivnosti nakon posjete

 Detalji seminara:

 • Ciljna skupina: novoimenovani prodajni manageri
 • Preduvjeti za upis specijalističkog programa: nema
 • Ishodi učenja: Edukacija kombinirana kroz savladavanje teorije putem e-learninga i praktične radionice uživo daje polaznicima kompetencije za razvoj i podršku u profesionalizaciji prodajnog tima.
 • Trajanje tečaja: 32 sati (4 x 8 sati učionica, 8 sati e-learning)
 • Završetak: ispit, certifikat o sudjelovanju
 • Cijena edukacije:  2,240 + PDV

Ovaj program moguće je upisati kao višednevni seminar, a program seminara dio je šireg, integriranog programa "Specijalist/ica za upravljanje prodajom" koji polaznicima tijekom 200 sati omogućava sveobuhvatni razvoj kompetencija potrebnih suvremenom voditelju prodajnog tima. Više o edukaciji saznajte na sljedećoj poveznici.