upis u tijeku!

Soft skills za prodajne managere

Povratak na edukacije

Pored klasičnih managerskih ili „hard“ vještina, voditelj prodaje sve više treba i „soft“ vještine kako bi bio potpuniji i uspješniji u svojoj sve zahtjevnijoj ulozi. Ovaj specijalistički program namijenjen je specijalistima i voditeljima prodaje koji će usvojiti kompetencije potrebne za uspješno pregovaranje, upravljanje konfliktima i vremenom.


Prijavi se

Ovaj specijalistički seminar sastoji se od dva modula:

 • Vještine pregovaranja
 • Osobni razvoj specijalista za prodaju (upravljanje konfliktima i upravljanje vremenom)

Sadržaj: 

 • Tipovi pregovora i ponašanja u pregovorima
 • Priprema pregovora
 • Ciljevi pregovora
 • Proces pregovora
 • Pregovaračke strategije
 • Pregovaračke taktike
 • Konfliktne situacije i „teške“ osobe
 • Tipovi konflikata
 • Uzroci konflikata
 • Metode postupanja s konfliktima
 • Upravljanje vremenom
 • Kradljivci vremena
 • Određivanja prioriteta
 • Praktično planiranje vremena

 Detalji seminara:

 • Ciljna skupina: novoimenovani prodajni manageri
 • Preduvjeti za upis specijalističkog programa: nema
 • Ishodi učenja: Edukacija kombinirana kroz savladavanje teorije putem e-learninga i praktične radionice uživo daje polaznicima kompetencije potrebne za upravljanje, planiranje i praćenje prodaje
 • Trajanje tečaja: 40 sati (3,5 x 8 sati učionica, 12 sati e-learning)
 • Završetak: ispit, certifikat o sudjelovanju
 • Cijena edukacije:  2,800 + PDV

Ovaj program moguće je upisati kao višednevni seminar, a program seminara dio je šireg, integriranog programa "Specijalist/ica za upravljanje prodajom" koji polaznicima tijekom 200 sati omogućava sveobuhvatni razvoj kompetencija potrebnih suvremenom voditelju prodajnog tima. Više o edukaciji saznajte na sljedećoj poveznici.