Trening govorništva

Povratak na edukacije

Još uvijek imate tremu prije javnog nastupa? Mislite da nedovoljno jasno izlažete ideje publici? Saznajte kako postati bolji govornik, prijavite se na radionicu


Prijavi se

Usvojiti metode uspješnog prijenosa informacija, vještine poticanja sudionika na ciljani sadržaj, vještine izlaganja i usmjeravanja sudionika, te osposobljavanje za izvedbu kvalitetnog govora. Naučiti sposobnosti efikasnog govora prema podizanju motivacije slušatelja. Razvijati funkciju ljudskog potencijala koja je temeljni resurs ideja i vještina koje stvaraju ugodnu i poticajnu izvedbu govora. Postizanje pozitivnih praktičnih promjena prema razumijevanju sebe, drugih, konteksta i sadržaja, što je osnova svakog govorništva.

 • neverbalni, emocionalni i verbalni prijenos značenja
 • trening nastupa (pred auditorijem i u face to face kontekstu) – simulacija, sociodrama
 • rasprava, dijalog, dijada, sastanci, prezentacija, govorništvo
 • uvodne tehnike za dizajniranje govora
 • osnovna struktura govora
 • kompozicija uvjeravanja i argumentiranja
 • logičnost, jasnoća, činjeničnost govora
 • izvedba, slojevitost i aspekti govora
 • transfer značenja, interpretacija i primanje informacija
 • karakteristike kvalitetnog/e govnika/ice
 • priprema plana izvedbe
 • follow up tehnike

Metode rada: brainstorming, predavanje i ostale strukturirane aktivnosti, do-it-yourself, diskusija, timski rad, grupno stvaralaštvo, feedback, upitnik, crtež, evaluacijske kartice, upitnici, kartice mentalnih slika, geštalt kartice, kognitivne mape

Trajanje seminara: 8h, jednodnevni seminar

Broj sudionika: 6-14 sudionika