upis u tijeku!

Upravljanje ključnim kupcima

Povratak na edukacije

Ako promatramo prodaju kao odjel koji donosi prihode svojoj organizaciji, onda su ključni kupci iskonski temelj poslovanja organizacije.

Ključni kupci nisu nužno i veliki kupci. S porastom kompleksnosti poslovanja, upravljanje ključnim kupcima je postalo vrlo zahtjevna uloga koja je temeljna za uspjeh organizacije.

Sudjelovanjem na ovom specijalističkom programu polaznici će dobiti uvid u strateške i operativne aspekte KAM-a i biti u mogućnosti planirati i provoditi KAM u svojoj prodajnoj organizaciji.


Prijavi se

Ovaj specijalistički seminar sastoji se od dva modula:

 • Strateški KAM
 • Operativni KAM

Sadržaj:

 • Strateško upravljanje ključnim kupcima
 • Kompetencije suvremenog KAM-a
 • Alati i sustavi potrebni za KAM
 • Timska i organizacijska kultura potrebna za uspješni KAM
 • Kriteriji za određivanje ključnih kupaca
 • Analiza i plan ključnog kupca
 • Ciljevi u radu s ključnim kupcima
 • Rješenja koja nudimo ključnim kupcima
 • Tim za rad s ključnim kupcima
 • Praćenje i mjerenje rada s ključnim kupcima

 Detalji seminara:

 • Ciljna skupina: novoimenovani prodajni manageri
 • Preduvjeti za upis specijalističkog programa: nema
 • Ishodi učenja: Edukacija kombinirana kroz savladavanje teorije putem e-learninga i praktične radionice uživo daje polaznicima kompetencije za strateški pristup upravljanju ključnim kupcima kao i niz alata i sustava za operativni rad s ključnim kupcima
 • Trajanje tečaja: 32 sati (2 x 8 sati učionica, 16 sati e-learning)
 • Završetak: ispit, certifikat o sudjelovanju
 • Cijena edukacije: 2,240 + PDV

Ovaj program moguće je upisati kao višednevni seminar, a program seminara dio je šireg, integriranog programa "Specijalist/ica za upravljanje prodajom" koji polaznicima tijekom 200 sati omogućava sveobuhvatni razvoj kompetencija potrebnih suvremenom voditelju prodajnog tima. Više o edukaciji saznajte na sljedećoj poveznici.