upis u tijeku!

Upravljanje prodajom

Povratak na edukacije

Upravljanje prodajnom je temelj učinkovitog funkcioniranja svake prodajne organizacije. Na ovom programu upoznati će se razni ekonomski pokazatelji u prodaji koji će se primijeniti na planiranje i praćenju prodaje u vlastitoj praksi.


Prijavi se

Ovaj specijalistički seminar sastoji se od dva modula:

 • Ekonomski pokazatelji u prodaji
 • Planiranje i praćenje prodaje

Sadržaj 

 • Ekonomski pojmovi u prodaji
 • Kontroling u prodaji
 • Upravljanje troškovima u prodaji
 • Planiranje poslovanja
 • Čimbenici uspjeha u prodaji
 • Planiranje ciljeva u prodaji
 • Optimiranje poslovanja, oblikovanje ciljeva i strategije, sistemi, procesi, troškovi
 • Planiranje aktivnosti u prodaji
 • Koncept prodajne baze
 • Planiranje i upravljanje rezultatima

 Detalji seminara:

 • Ciljna skupina: novoimenovani prodajni manageri
 • Preduvjeti za upis specijalističkog programa: nema
 • Ishodi učenja: Edukacija kombinirana kroz savladavanje teorije putem e-learninga i praktične radionice uživo daje polaznicima kompetencije potrebne za upravljanje, planiranje i praćenje prodaje
 • Trajanje tečaja: 32 sati (3 x 8 sati učionica, 12 sati e-learning)
 • Završetak: ispit, certifikat o sudjelovanju
 • Cijena edukacije:  2,240 + PDV

Ovaj program moguće je upisati kao višednevni seminar, a program seminara dio je šireg, integriranog programa "Specijalist/ica za upravljanje prodajom" koji polaznicima tijekom 200 sati omogućava sveobuhvatni razvoj kompetencija potrebnih suvremenom voditelju prodajnog tima. Više o edukaciji saznajte na sljedećoj poveznici.