upis u tijeku!

Vođenje i razvoj prodajnih timova

Povratak na edukacije

Kompetentni i motivirani članovi prodajnog tima temelj su uspjeha prodajne organizacije. Voditelj prodajnog tima je glavni čimbenik u razvoju i motivaciji članova prodajnog tima. Sudjelovanjem na ovom specijalističkom seminaru polaznici će usvojiti kompetencije potrebne za vođenje i motiviranje svojih članova prodajnog tima.


Prijavi se

Ovaj specijalistički seminar sastoji se od dva modula:

 • Osobnosti specijalista za prodaju
 • Organizacija tima

Sadržaj: 

 • Uloga i zadaci specijalista za prodaju
 • Vođenje ljudi u prodaji, komunikacija, motivacija, razvoj ljudi
 • Situacijsko vođenje
 • Stilovi vođenja
 • Faze razvoja timova
 • Human Resource Management (Izbor i razvoj zaposlenika)
 • Razvojna uloga voditelja prodaje - on-the-job coaching / performance coaching

 Detalji seminara:

 • Ciljna skupina: novoimenovani prodajni manageri
 • Preduvjeti za upis specijalističkog programa: nema
 • Ishodi učenja: Edukacija kombinirana kroz savladavanje teorije putem e-learninga i praktične radionice uživo daje polaznicima kompetencije za vođenje i motiviranje članova prodajnog tima.
 • Trajanje tečaja: 24 sati (2 x 8 sati učionica, 8 sati e-learning)
 • Završetak: ispit, certifikat o sudjelovanju
 • Cijena edukacije: 1,680 + PDV

Ovaj program moguće je upisati kao višednevni seminar, a program seminara dio je šireg, integriranog programa "Specijalist/ica za upravljanje prodajom" koji polaznicima tijekom 200 sati omogućava sveobuhvatni razvoj kompetencija potrebnih suvremenom voditelju prodajnog tima. Više o edukaciji saznajte na sljedećoj poveznici.