Vođenje sastanaka i pregovaranje

Povratak na edukacije

Ova radionica naučit će vas kako zadržati pažnju slušača, kako potaknuti učinkovit i kreativan sastanak, te kako izbjeći "prazan hod" ili izbjeći konflikte


Prijavi se

Razvijanje vještina uspješnog vođenja sastanka, izlaganja sadržaja, upravljanja dinamikom i pisanja planova. Stvaranje konkretnih uvida, znanja i vještina te usvajanje praktičnih metoda i tehnika koje poboljšavaju dinamiku sastanka, provedbu i efikasnost procesa sastančenja. Naučiti fokusiranu izvedbu sastanaka u njihovom tematskom opsegu da bi se ostvarilo zadovoljstvo i produktivnost. 

 • Zašto sastančimo dugo, naporno i bez efekta?
 • Osobni razvoj i self monitoring
 • Napredne komunikacijske vještine
 • Vještine upravljanja konfliktima (ego igre, moć i predrasude)
 • Prezentacijske vještine
 • Tehnike za kreativan rad i mind maping sastanka
 • Racionalno i emocionalno u govoru
 • Uspostavljanje interaktivnog i kontinuiranog odnosa sa slušačima/icama
 • Zadržavanje pažnje i interesa slušača/ica
 • Poticanje na uključenost u proces sastanka
 • Upravljanje s ciljevima sastanka i izbjegavanje "praznog hoda"
 • Usmjeravanje na "bitnu nit" sastanka i dolaženje do rješenja (novog cilja ili izvedbenog plana sastanka)

Metode rada: brainstorming, predavanje i ostale strukturirane aktivnosti, do-it-yourself, diskusija, timski rad, grupno stvaralaštvo, feedback, upitnik, crtež, evaluacijske kartice, upitnici, kartice mentalnih slika, geštalt kartice, kognitivne mape

Trajanje seminara: 8h, jednodnevni seminar

Broj sudionika: 6-14 sudionika