upis u tijeku!

Upravljanje ljudskim potencijalima

Povratak na edukacije

Upis u e-radnu knjižicu

Upravljaš zaposlenicima ili želiš raditi u ljudskim resursima? 
Postani Human resource manager, saznaj kako stvoriti i motivirati kvalitetnije zaposlenike.


Prijavi se

Početak programa: siječanj 2020.
Trajanje programa: 188 nastavnih sati 
Održavanje programa:  Vikend predavanja subotom   
Upis u e-radnu knjižicu: DA
Cijena programa: 14 000 kuna, plativo do 10 rata
Mogućnost popusta na ranu prijavu: DA, 5% popusta za plaćanje odjednom ili za veće grupe polaznika 


Kvalitetni zaposlenici osnova su uspješnog poslovanja svake tvrtke. Nakon završenog programa, kao HR manager znat ćete efikasno upravljati odjelom ljudskih potencijala, organizirati podjelu rada, izrađivati opise radnih mjesta, uvesti sustav određivanja plaća u firmi, te bolje regrutirati i selektirati zaposlenike u firmi. Naučit ćete i kako savjetovati nadležne o načinima poboljšanja organizacije rada kroz analizu i uočavanje nedostajućeg kadra.

Program omogućuje razvoj kroz devet cjelina:

 • Strateško pozicioniranje HR-a: Strategije i trendovi u upravljanju ljudskim potencijalima, Kultura i vrijednosti organizacije
 • Organizacijski dizajn: Organizacijska struktura, prtocesi i opisi posla, analiza posla
 • Izbor kvalitetnih zaposlenika: Pronalazak i odabir ljudskog kapitala, provođenje struktuiranog selekcijskog razgovora, organizacija i provođenje assessment centra
 • Upravljanje učinkovitošću zaposlenika: Praćenje radne uspješnosti zaposlenika, metode ocjenjivanja radne uspješnosti, izazovi procjene zaposlenika i kako ih riješiti
 • Razvoj zaposlenika: Razvoj zaposlenika i organizacije, razvoj talenata, upravljanje znanjem i upravljanje promjenama
 • Motivacija i nagrađivanje zaposlenika: Faktori koji utječu na motivaciju zaposlenika, sustavi nagrađivanja, izrada platne strukture
 • Mjerenja i istraživanja u HR-u: istraživanja zadovoljstva i angažiranosti, kontroling u upravljanju ljudskim potencijalima
 • Radno pravo i zaštita na radu: radno pravo, upravljanje otkazima
 • Socijalne kompetencije: komunikacija i upravljanje konfliktima, interna komunikacija, coaching

NOSITELJ EDUKACIJE: Petra Grabušić

Petra Grabušić ima više od desetljeća iskustva na rukovodećoj poziciji u ljudskim resursima, specijalizirana je na području vođenja teamova i upravljanja konfliktima u teamu, te vodi HR odjel vodeće tvrtke u automobilskoj industriji.  

 

Način polaganja i završni ispit:

 • Pismeni ispit iz teorije - Polaznici programa samostalno se pripremaju i usvajaju teorijski dio programa putem učenja na daljinu. Usvajanje teorijskog djela uvod je za praktični dio nastave. Dolazak na praktični dio nastave uvjetovan je rješavanjem ispita u kojem je potrebno riješiti >51% pisanog ispita. Za usvajanje teorijskog djela programa predviđeno je 76 nastavnih sati.
 • Praktična nastava - Nakon što polaznici uspješno završe teorijski dio nastave, pristupaju praktičnoj nastavi tj. treningu. Trening se izvodi u učionici u trajanju od 112 nastavnih sati, prilikom čega se razrjašnjavaju teorijski koncepti, a polaznici se uvježbavaju kroz primjenu u stvarnom radnom okruženju. Po završetku praktične nastave, putem individualnog mentorstva (5 sati po polazniku) polaznici uz pomoć trenera primjenjuju znanja i vještine usvojene tijekom teorijske i praktične nastave, te se pripremaju za završno izlaganje kojim se polaže edukacije. 

Nakon završetka programa moći ćete: 

 • Upravljati odjelom ljudskih potencijala u organizaciji/firmi.
 • Organizirati i voditi  jasnu organizacijsku strukturu u organizaciji/firmi.
 • Izrađivati opise radnih mjesta, te određivati grupe složenosti poslova u organizaciji / firmi.
 • Uvoditi i razrađivati sustav određivanja plaća u firmi.
 • Regrutirati i selektirati zaposlenike u firmi.
 • Provoditi  ispitivanje o mišljenju i zadovoljstvu zaposlenika, te ocijeniti i procijeniti razvoj firme kroz analizu tog ispitivanja.
 • Savjetovati nadležne o načinima poboljšavanja funkcioniranja organizacije kroz analizu razinu organizacijskih i osobnih kompetencija radnika i uočavanje nedostajućeg kadra.

Uvjerenje o usavršavanju i upis zvanja u radnu knjižicu:

 • Program je odobren od Ministarstva obrazovanja Republike Hrvatske, a polaznik ostvaruje pravo na Uvjerenje o usavršavanju i upis usavršenog zvanja u radnu knjižicu kao "Specijalist/ica za upravljanje ljudskim potencijalima".