Erasmus+ Projekti

ELEVATION - Raising the skills of adults on the margins of lifelong learning

Nositelj projekta: Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska

Partneri:

 • Osrodek Szkoleniowobadawczy INNEO, Poljska
 • Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Durabila, Rumunjska
 • Centre for advancement of research and development in educational technology, CARDET, Cipar
 • The Rural Hub, Irska
 • Rightchallenge – Associação, Portugal
 • The Swiss Federation for Adult Learning - SVEB, Švicarska

Ukupna vrijednost projekta: 163.506,00 EUR

Trajanje projekta: 02.09.2019. – 01.09.2021.

Cilj projekta:

Cilj projekta je razvoj mini resursa za učenje u svrhu stjecanja ključnih kompetencija namijenjenih odraslim osobama lošijih životnih mogućnosti koje ne pokazuju interes za sudjelovanjem u cjeloživotnom učenju. Kao podrška tom cilju namjerava se razviti kurikulum za osposobljavanje osoblja u obrazovanju odraslih u svrhu rada s tom ciljnom skupinom odraslih polaznika te lakšeg i kvalitetnijeg korištenja novih obrazovnih resursa za učenje.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • IO1 - Razvoj mini obrazovnih resursa za stjecanje ključnih kompetencija u disciplinama:
  • Umjetnost
  • Kultura
  • Digitalni i socijalni mediji
  • Sport i hobiji
 • IO2 - Izrada kurikuluma za osposobljavanje osoblja u obrazovanju odraslih za rad s ciljnom skupinom
 • IO3 - Razvoj i dizajn modularnog priručnika za učenike s potrebnim sadržajem za učenje prema novim okvirima učenja te priručnika za organizaciju festivala učenja
 • IO4 – Izrada portala za e-učenje
 • IO5 - Evaluacija projekta

Ciljna skupina projekta:

 • Odrasle osobe s niskim kvalifikacijama, migranti, izbjeglice, etničke manjine, itd.
 • Edukatori

Projekt nastoji razviti i prilagoditi nove edukacijske materijale kako bi one najugroženije ponovo privukao u  proces obrazovanja. Novi edukacijski materijali obuhvaćat će popularne teme kao što su umjetnost, kultura, digitalni i socijalni mediji, sport te razne hobi aktivnosti.

Ideja projekta je navedene tematske okvire prilagoditi bitnim obrazovnim disciplinama na način da budu jednostavni i pristupačni marginaliziranoj ciljnoj skupini kako bi se ona mogla zainteresirati i uključiti u rješavanje takvih izazova. Cilj projekta nije samo proširiti znanje i opću kulturu sudionika o popularnim temama današnjice nego kroz tu svakodnevnu tematiku povećati kompetencije sudionika i u drugim bitnim obrazovnim disciplinama iako možda oni sami u početku neće biti niti svjesni svojih novih stečenih kompetencija koje im dugoročno uvelike mogu pomoći u obrazovanju i poslu.

 

 

PIGGY BANK - A Family Learning Model to Promote Financial Literacy

Nositelj projekta: Reintegra, Češka

Partneri:

 • Future in Perspective Limited, Irska
 • Centre for Advancement of research and development in educational technology, CARDET, Cipar
 • AEVA – Associacao para a educacao e valorizacao da regiao de aveiro, Portugal
 • Asociación cultural y medioambiental Permacultura Cantabria, Španjolska
 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • The Swiss Federation for Adult Learning - SVEB, Švicarska

Ukupna vrijednost projekta: 226.084,00 EUR

Trajanje projekta: 01.09.2019. – 30.09.2021.

Cilj projekta:

Cilj ovog projekta je podizanje razine financijske pismenosti u svim državama partnerima s naglaskom na pomoć obiteljima kojima je takvo znanje potrebno. Ovaj projekt nastao je sa svrhom financijskog opismenjavanja ljudi kako bi u budućnosti što manje obitelji dolazilo u nepogodne financijske situacije i time direktno ugrožavali egzistenciju sebe i svoje obitelji.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Razvoj mobilne aplikacije koju će sudionici moći koristiti u svrhu učenja
 • Izrada kolekcije od 12 stripova za mlađu djecu koja će biti prevedena na 6 partnerskih jezika
 • Razvoj 12 edukacijskih materijala u obliku „Escape Room“izazova u svrhu učenja putem interneta za djecu od 13 do 18 godina starosti
 • Razvoj 12 edukacijskih materijala u obliku „Webquest“ zadataka za mlade ljude od 19 do 25 godina starosti s ciljem učenja o financijskom upravljanju od kojih će polovica biti sa pozitivnim scenarijem, a druga polovica sa negativnim scenarijem financijskog djelovanja kako bi sudionici mogli naučiti i dobra i loša iskustva upravljanja financijama
 • Razvoj edukacijskog programa za roditelje i skrbnike kako bi se osigurala izgradnja vlastite financijske pismenosti te mogućnost upravljanja novim modelom obiteljskog učenja
 • Razvoj edukacijskog programa i priručnika koji će dati odgovore na specifične izazove korištenja novih resursa za učenje podržavajući kontinuirani profesionalni razvoj edukatora u svrhu maksimizacije iskoristivosti novih resursa učenja
 • Razvoj internet platforme za učenje – prilagođeno i potpuno mobilno zajedničko mrežno okruženje za učenje koje podržava pristup sa pametnih telefona i tableta

Ciljna skupina projekta:

 • Djeca između 6 i 12 godina starosti
 • „Teenageri“ između 13 i 18 godina starosti
 • Mladi između 19 i 25 godina starosti
 • Roditelji i skrbnici
 • Edukatori

Ciljna skupina projekta nisu samo odrasli s nižom razinom financijske pismenosti već i djeca raznih dobnih skupina kako bi se što bolje pripremila za sve financijske izazove i zamke s kojima će se susretati kroz odrastanje i život.

Webquests / Escape Room Challenges = načini rješavanja zadataka i izazova putem interneta u svrhu stjecanja novih znanja i kompetencija

 

 

Zero Waste power in HoReCa

Nositelj projekta: Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb, Hrvatska

Partneri:

 • it, Italija
 • Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Hrvatska
 • Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Granada, Španjolska
 • Srednja šola za gostinstvo in turizem, Slovenija
 • Future In Perspective Limited, Irska
 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska

Ukupna vrijednost projekta: 208.858,00 EUR

Trajanje projekta: 01.09.2019. – 31.8.2021.

Cilj projekta:

Ovaj projekt kroz niz aktivnosti povezuje „Zero Waste“ teme sa strukovnim obrazovanjem i poslovnim sektorom u ugostiteljstvu s jasnim ciljem promjena u procesu obrazovanja i poslovanja na način odabira modela rada koji su održivi i manje štetni za okoliš.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Izrada kurikuluma za provedbu specifičnih postupaka gospodarenja otpadom u HoReCa sektoru
 • Kurikulum će sadržavati edukativne sadržaje i konkretne smjernice o organizaciji rada u ugostiteljskim objektima s ciljem zaštite okoliša na temelju uspostavljanja „Zero waste“ standarda
 • Dizajn digitalnih alata za učenje temeljenih na kurikulumu
 • Cilj je podržati učenje kroz individualne načine usvajanja znanja i korištenje ICT alata
 • Alat je namijenjen svim učenicima u procesu strukovnog ugostiteljskog obrazovanja te djelatnicima u HoReCa sektoru
 • Izrada IT standardnog alata za evaluaciju razine „Zero waste“ poslovanja

Ciljna skupina projekta:

 • Učenici i nastavnici VET ugostiteljskih škola - alati će sudionicima pružiti osnovne sadržaje za organiziranje profesionalnih kuhinja i ugostiteljskih objekata s glavnim ciljem smanjenja otpada, zaštite okoliša i podizanja „Zero Waste“ standarda u HoReCa sektoru
 • Hoteli i ugostiteljski objekti - razvit će se digitalni alat za procjenu standarda s nultim otpadom za menadžere i rukovoditelje hotela

„Zero Waste“ je globalni pokret usmjeren ka pronalaženju optimalnih rješenja na aktualna pitanja zagađenja okoliša i ponovne uporabe korištenih materijala. Više o projektu možete saznati na: http://www.zerowastepower.eu/site/

 

 

Game of Phones

Nositelj projekta: Meath Partnership, Irska

Partneri:

 • Fondo Formacion Euskadi, FFE, Španjolska
 • Storytellme, Portugal
 • Centre for Advancement of research and development in educational technology, CARDET, Cipar
 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • The Swiss Federation for Adult Learning - SVEB, Švicarska

Ukupna vrijednost projekta: 174.404,00 EUR

Trajanje projekta: 1.11.2018. – 31.10.2020.

Cilj projekta:

Game of Phones je Erasmus+ projekt kojemu je primarni cilj kroz dizajn i razvoj zadataka baziranih na izazovima za mlade pomoći reintegraciji marginalizirane ciljne skupine u obrazovanje ili zapošljavanje na način da kroz rješavanje tih izazova steknu vještine i kompetencije koje će im poboljšati izglede kod zapošljavanja ili ih motivirati na daljnji proces obrazovanja.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Razvoj sadržaja učenja za webquest izazove
 • Izrada 32 webquest izazova u adekvatnom medijskom formatu za učenje na mobilnim platformama i pametnim telefonima
 • Stjecanje dubljeg znanja i razumijevanja o podrijetlu i funkcioniranju EU
 • Istraživanje povijesno povezanih raznolikosti i kulturoloških identiteta Europe
 • Promocija multikulturuloških i socioekonomskih vrijednosti europskog društva
 • Demonstracija identiteta nacionalne kulture odnosno njegove kompatibilnosti sa europskim identitetom
 • Razvoj Mozilla Badges sustava nagrađivanja s ciljem motivacije ciljne skupine za stjecanje novih znanja i vještina
 • Identifikacija ključnih interesnih skupina koje će biti članovi lokalnog foruma interesnih skupina
 • Neke od ključnih vještina koje se žele postići edukacijom kandidata su: kritičko razmišljanje, rješavanje problema, istraživanje, digitalizacija, komunikacija, timski rad, itd.

Ciljna skupina projekta:

 • Edukatori za rad s marginaliziranim mladim osobama
 • NEET skupina

* Webquest = oblik zadataka na internetu koji će ciljnoj skupini kroz razne izazove ponuditi velike mogućnosti stjecanja znanja

* Mozilla Badges = način vrednovanja učenika kroz nagrađivanje bedževima

* NEET je akronim koji označava mlade između 18 i 24 (u Hrvatskoj između 15 i 29) godine koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti usavršavaju (engl. Not in Employment, Education or Training)

 

 

Digital Media – A Bridge to Inclusion DIME

Nositelj projekta: Ballybeen Women’s Centre – BWC, Sjeverna Irska

Partneri:

 • Kas Halk Egitimi Merkezi – Kas HEM, Turska
 • The Rural Hub, Republka Irska
 • Cooperativa Sociale Prometeo onclus a Mutualita Prevalente - Prometeo, Italija
 • Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO, Poljska
 • INNOVENTUM OY, Finska
 • Reintegra, Češka
 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • The Swiss Federation for Adult Learning - SVEB, Švicarska

Ukupna vrijednost projekta:  296.324,00 EUR

Trajanje projekta: 01.10.2017. – 30.09.2019.

Cilj projekta:

S obzirom na činjenicu da su digitalni mediji izvrstan način za prenošenje znanja i razvoj ključnih kompetencija, cilj ovog projekta bio je ponuditi mladim marginaliziranim odraslim osobama (NEET skupina) učinkovit način stjecanja znanja, vještina i kompetencija pomoću kojih će postati konkurentniji na modernom tržištu rada.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Obuka edukatora za mlade odrasle osobe pružanjem potrebne obuke iz područja digitalnih i pedagoških vještina s ciljem daljnjeg osposobljavanja marginalizirane ciljne skupine projekta
 • Edukacije provedene u svakoj od država partnera s ciljem prenošenja stečenog znanja od strane edukatora na mlade nezaposlene odrasle osobe
 • Izrađen je inovativan vodič kojim su se edukatori služili kako bi na kvalitetan i učinkovit način uspjeli prenijeti znanje stečeno kroz DIME edukacije na mlade marginalizirane odrasle osobe
 • Mlade odrasle osobe imale su na raspolaganju skriptu koja im je bila bitna pomoć kod upoznavanja sa svim potrebnim vještinama, tehnikama i zakonitostima vezanim uz edukaciju izrade digitalnih medija
 • U svakoj od država partnera provedeni su događaji „Festival kratkog filma“ te „Nacionalna kampanja“ koji su uvelike pomogli pri podizanju svijesti o potrebi usvajanja takve vrste znanja i vještina kod marginaliziranih skupina društva te općenito o benefitima koje znanje o digitalnim medijima pruža

Ciljna skupina projekta:

 • NEET skupina
 • Edukatori mladih odraslih osoba

O projektu saznajte više na: https://dimeproject.eu

Rezultat projekta:

Ustanova Callidus kao jedan od projektnih partnera, usmjerila je znanje stečeno kroz edukaciju svojih djelatnika na razvoj znanja i vještina mladih odraslih osoba s ciljem povećanja njihovih mogućnosti na tržištu rada. Kao jedan od intelektualnih rezultata ovog projekta predstavljamo vam i kratki video u kojem možete dobiti kratke savjete za izradu vašeg kratkog filma na vašim smartphone-ovima! Nadam se da ćete se dobro zabaviti, a usput naučiti i nešto novo:

 

 

Skill IT project, Erasmus+

Nositelj projekta: Ballybeen Women’s Centre – BWC, Sjeverna Irska

Partneri:

 • Kas Halk Egitimi Merkezi – Kas HEM, Turska
 • Instituto De Formacion Y Estudios Sociales – IFES, Španjolska
 • Aklub Centrum Vzdelavani A Poradenstvi – AKLUB, Češka
 • Morfogennesis, Grčka
 • Cooperativa Sociale Prometeo onclus a Mutualita Prevalente - Prometeo, Italija
 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska

Ukupna vrijednost projekta:  260.500,00 EUR

Trajanje projekta: 01.10.2016. – 30.09.2018.

Cilj projekta:

Projekt predstavlja strateško partnerstvo koje ima za cilj razvoj, dizajn i implementaciju povećanja osnovnih vještina, a posebno digitalnih vještina za određene skupine odraslih osoba. Neki od glavnih ciljeva projekta bili su:

 • Podići razinu digitalne pismenosti među odraslim osobama u nepovoljnom položaju
 • Ojačati suradnju između lokalnih i regionalnih organizacija u partnerskim zemljama koje rade s marginaliziranim ciljnim skupinama
 • Poboljšati i proširiti pristup mogućnostima učenja u skladu sa Europa 2020, ET 2020 i Erasmus + ciljevima

Ciljna skupina projekta:

 • Osobe s niskom razinom kvalifikacije ili bez kvalifikacija
 • Osobe osnovnim zanimanjima
 • Nezaposlene osobe
 • Migranti
 • Gospodarski neaktivne osobe

O projektu saznajte više na: http://skillinnovationtraining.com

 

 

Youthcoach Project, “Moja prilika za budućnost”

Nositelj projekta: Aklub Centrum Vzdelavani A Poradenstvi – AKLUB, Češka

Partneri:

 • BFI, Austrija
 • INAB, Njemačka
 • IFOA, Italija
 • IDT, Španjolska
 • Techniki Ekpaideftiki, Grčka
 • Atama, Slovenija
 • WIFI Croatia, Hrvatska

Ukupna vrijednost projekta:  276.810,00 EUR

Trajanje projekta: 1.9.2014. – 31.8.2016.

Cilj projekta:

Projekt Youthcoach je internacionalno europsko VET (Vocational education and training u prijevodu Strukovno obrazovanje i obuka) partnerstvo koje ima za cilj prenijeti, prilagoditi i provoditi inovativne projekte i proizvode koji:

 • Jačaju povezanost i suradnju između obrazovanja i zapošljavanja u početnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • Pomažu u smanjenju velikog broja odustajanja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • Razvijaju osnovne i pomoćne vještine, osobito poduzetničke vještine s mladim učenicima u strukovnom obrazovanju
 • Provjeravaju vještine i sposobnosti tih mladih učenika u skladu sa Europa 2020, ET 2020 i Erasmus + ciljevima
 • Promiču razmjenu iskustava, daljnja prilagodba koncepata i internacionalno umrežavanje, integrirajući lokalne sudionike svakog partnera na projektu

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Analiza potreba svakog pojedinog tržišta u zemljama partnerima
 • Obuka trenera za savjetovanje mladih
 • Izrada zajedničkog „Toolbox-a” koji će služiti kao podrška pri usmjeravanju mladih
 • Transnacionalna radionica za trenere iz svih zemalja
 • Prijenos koncepta pomoći u strukovnom osposobljavanju (DE), Toolbox (CZ), Jugendcoaching (PRI) i EBC * L Enterprise (SI) drugim europskim zemljama
 • Razvoj Youthcoach profil kompetencija i Youthcoach Train to trainer tečaja koji se temelje na istraživanju u svim zemljama partnerima
 • Provedba „Train to trainer“ tečajeva sa 70 trenera u partnerskim zemljama
 • Razvoj Toolbox-ova za trenere mladih uključujući module za:
 • Rad s tvrtkama u premošćivanju jaza između strukovnog obrazovanja i tržišta rada
 • Interkulturalne kompetencije
 • Osobni razvoj
 • Promocija kompetencija vezanih uz poduzetništvo (EBCL)
 • Izrada „Youthcoach“ web stranice sa svim proizvodima

Ciljna skupina projekta:

 • Strukovne organizacije
 • Strukovni nastavnici
 • Treneri mladih učenika u strukovnom obrazovanju
 • Mladi učenici u strukovnom obrazovanju

Pogledajte prvi newsletter projekta Youthcoach!
Pogledajte drugi newsletter projekta Youthcoach!

Pogledajte treći newsletter projekta Youthcoach!
Pogledajte četvrti newsletter projekta Youthcoach!
Pogledajte peti newsletter projekta Youthcoach!

O projektu saznajte više na:  http://www.youthcoach.cz/