Erasmus+ Projekti

Naziv projekta: ELEVATION - Raising the skills of adults on the margins of lifelong learning


Nositelj projekta:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih

Partneri:

 • Osrodek Szkoleniowobadawczy INNEO (Poljska)
 • Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Durabila (Rumunjska)
 • Centre for advancement of research and development in educational technology Ltd. CARDET (Cipar)
 • The Rural Hub (Irska)
 • Rightchallenge – Associação (Portugal)

Ukupna vrijednost projekta: 163.506,00 EUR (u potpunosti financiran iz sredstava EU)

Trajanje: 02.09.2019. – 01.09.2021.

Sažetak i svrha projekta:

Cilj projekta je razvoj mini obrazovnih resursa za stjecanje ključnih kompetencija namijenjenih odraslim osobama s manje mogućnosti koje ne pokazuju interes za sudjelovanjem u cjeloživotnom učenju. Uz to se namjerava razviti kurikulum za osposobljavanje osoblja u obrazovanju odraslih za rad s tom ciljnom skupinom odraslih polaznika i korištenje novih obrazovnih resursa.

Projekt nastoji razviti i prilagoditi nove edukacijske materijale kako bi one najugroženije ponovo privukao u  proces obrazovanja. Novi edukacijski materijali obuhvaćat će popularne teme kao što su umjetnost, kultura, digitalni i socijalni mediji, sport te razne hobi aktivnosti.

Ideja projekta je navedene tematske okvire prilagoditi bitnim obrazovnim disciplinama na način da budu jednostavni i pristupačni marginaliziranoj ciljnoj skupini kako bi se ona mogla zainteresirati i uključiti u rješavanje takvih izazova. Cilj projekta nije samo proširiti znanje i opću kulturu sudionika o popularnim temama današnjice nego kroz tu svakodnevnu tematiku povećati kompetencije sudionika i u drugim bitnim obrazovnim disciplinama iako možda oni sami u početku neće biti niti svjesni svojih novih stečenih kompetencija koje im dugoročno uvelike mogu pomoći u obrazovanju, poslu i životu.

Ciljna skupina:

 • Odrasle osobe s niskim kvalifikacijama, migranti, izbjeglice, etničke manjine, itd.
 • Edukatori

Aktivnosti:

 • Projektni rezultati/intelektualni outputi koje ćemo izraditi u sklopu projekta:
 •   IO1 - Razvoj mini obrazovnih resursa za stjecanje ključnih kompetencija u disciplinama:
  •    Umjetnost
  •    Kultura
  •    Digitalni i socijalni mediji
  •    Sport i hobiji
 •  IO2 - Izrada kurikuluma za osposobljavanje osoblja u obrazovanju odraslih za rad s ciljnom skupinom
 •  IO3 - Razvoj i dizajn modularnog priručnika za učenike s potrebnim sadržajem za učenje prema novim okvirima učenja te priručnika za organizaciju festivala učenja
 •  IO4 – Izrada portala za e-učenje
 •  IO5 - Evaluacija projekta

 

 

Naziv projekta: PIGGY BANK - A Family Learning Model to Promote Financial Literacy


Nositelj projekta:

 • Reintegra, z.s., Češka

Partneri:

 • Future in Perspective Limited, Irska
 • Centre for Advancement of research and development in educational technology Ltd. CARDET, Cipar
 • AEVA – Associacao para a educacao e valorizacao da regiao de aveiro, Portugal
 • Asociación cultural y medioambiental Permacultura Cantabria, Španjolska
 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska

Ukupna vrijednost projekta: 226.084,00 EUR (u potpunosti financiran iz sredstava EU)

Trajanje: 01.09.2019. – 30.09.2021.

Sažetak i svrha projekta:

Ovaj projekt osmišljen je s ciljem podizanja razine financijske pismenosti u svim državama partnerima s naglaskom na pomoć obiteljima kojima je takvo znanje potrebno. Svrha ovakvog projekta je financijski opismeniti ljude kako bi u budućnosti što manje obitelji dolazilo u nepogodne financijske situacije i time direktno ugrozili egzistenciju sebe i svoje obitelji. Za mnoge odrasle osobe, pitanje financijskog stanja izvor je svih drugih problema s kojima se susreću, a dugoročno ti problemi mogu rezultirati lošim odnosima u obitelji, prekidima prijateljstava i veza, a u najekstremnijim slučajevima čak i nasiljem te samoubojstvima. Projekt se primarno usredotočuje na obitelji koje koriste mobilne tehnologije u svakodnevnom životu jer će sudionici upravo pomoću pametnih telefona imati prilike usvojiti bitno znanje o financijskoj pismenosti. Ciljna skupina projekta nisu samo odrasli s nižom razinom financijske pismenosti već i djeca raznih dobnih skupina kako bi se što bolje pripremila za sve financijske izazove i zamke s kojima će se susretati kroz odrastanje i život.

Ciljna skupina:

 • djeca između 6 i 12 godina starosti
 • „teenageri“ između 13 i 18 godina starosti
 • mladi između 19 i 25 godina starosti
 • roditelji i skrbnici
 • edukatori

Aktivnosti:

 • Projektni rezultati/intelektualni outputi koje će se izraditi u sklopu projekta:
  • razvoj mobilne aplikacije koju će sudionici moći koristiti u svrhu učenja
  • izrada kolekcije od 12 stripova za mlađu djecu koja će biti prevedena na 6 partnerskih jezika
  • razvoj 12 edukacijskih materijala u obliku „Escape Room“ izazova u svrhu učenja preko interneta za djecu od 13 do 18 godina starosti
  • razvoj 12 edukacijskih materijala u obliku „Webquest“ zadataka za mlade ljude od 19 do 25 godina starosti s ciljem učenja o financijskom upravljanju od kojih će polovica biti sa pozitivnim scenarijem, a druga polovica sa negativnim scenarijem financijskog djelovanja kako bi sudionici mogli naučiti i dobra i loša iskustva upravljanja financijama
  • razvoj edukacijskog programa za roditelje i skrbnike kako bi se osigurala izgradnja vlastite financijske pismenosti te mogućnost upravljanja novim modelom obiteljskog učenja
  • razvoj edukacijskog programa i priručnika koji će dati odgovore na specifične izazove korištenja novih resursa za edukatore podržavajući njihov kontinuirani profesionalni razvoj u svrhu maksimizacije iskoristivosti novih resursa učenja i razvoj vlastitih
  • razvoj internet platforme za učenje – prilagođeno i potpuno mobilno zajedničko mrežno okruženje za učenje koje podržava pristup sa pametnih telefonima i tableta

Webquests / Escape Room Challenges = načini rješavanja zadataka i izazova putem interneta u svrhu stjecanja znanja i kompetencija

 

 

 

Naziv projekta: Zero Waste power in HoReCa

Nositelj projekta:

 • Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb, Hrvatska

Partneri:

 • Galileo.it S.r.l., Italija
 • Callidus - ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Hrvatska
 • Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Granada, Španjolska
 • Srednja šola za gostinstvo in turizem, Slovenija
 • Future In Perspective Limited, Irska

Ukupna vrijednost projekta: 208.858,00 EUR (u potpunosti financiran iz sredstava EU)

Trajanje: 01.09.2019. – 31.8.2021.

Sažetak i svrha projekta:

Živimo u vrijeme kada mladi ljudi sve više postaju svjesni da im je zbog klimatskih promjena kvaliteta života u budućnosti ugrožena pa se sve više ukazuje potreba za promjenama u poslovnom području. Ovaj projekt izravan je odgovor na tu potrebu te s toga on kroz niz aktivnosti povezuje „Zero Waste“ teme sa strukovnim obrazovanjem i poslovnim sektorom u ugostiteljstvu s jasnim ciljem promjena u procesu obrazovanja i poslovanja na način odabira modela rada koji su održivi i manje štetni za okoliš. U projekt su uključene tri strukovne ugostiteljske škole, dvije ustanove za obrazovanje odraslih i dvije organizacije iz privatnog sektora iz Hrvatske, Španjolske, Irske, Slovenije te Italije.

Ciljna skupina:

 • učenici i nastavnici VET ugostiteljskih škola - alati će sudionicima pružiti osnovne sadržaje za organiziranje profesionalnih kuhinja i ugostiteljskih objekata s glavnim ciljem smanjenja otpada, zaštite okoliša i podizanja „Zero Waste“ standarda u HoReCa sektoru
 • hotelima i ugostiteljskim objektima - razvit će se digitalni alat za procjenu standarda s nultim otpadom za menadžere i rukovoditelje hotela

Aktivnosti:

Kroz provedbu projekta izradit će se alati za  implementaciju novih modela učenja i poslovanja u procesu rada:

 • Izrada kurikuluma za provedbu specifičnih postupaka gospodarenja otpadom u HoReCa sektoru

 • Kurikulum će sadržavati edukativne sadržaje i konkretne smjernice o organizaciji rada u ugostiteljskom objektu s ciljem zaštite okoliša na temelju uspostavljanja „Zero waste“ standarda

 • Dizajn digitalnih alata za učenje temeljenih na kurikulumu

  • cilj je podržati učenje kroz individualne načine usvajanja znanja i korištenje ICT alata
  • Alat je namijenjen svim učenicima u procesu strukovnog ugostiteljskog obrazovanja te djelatnicima u HoReCa sektoru
  • Izrada IT standardnog alata za evaluaciju razine „Zero waste“ poslovanja

„Zero Waste“ je globalni pokret usmjeren ka pronalaženju optimalnih rješenja na aktualna pitanja zagađenja okoliša i ponovne uporabe korištenih materijala. Više o projektu možete saznati na: http://www.zerowastepower.eu/site/

 

 

Naziv projekta: Game of Phones

Nositelj projekta:

 • Meath Partnership (Ireland)

Partneri:

 • Callidus – Institute for adult education (Croatia)
 • FFE (Spain)
 • Storytellme (Portugal)
 • CARDET (Cyprus)
 • SVEB SFEA Self-financing Partner

Ukupna vrijednost projekta: 174.404,00 EUR

Trajanje: 1.11.2018. – 31.10.2020.

Sažetak i svrha projekta:

Game of Phones partnerski je Erasmus+ projekt Irske, Hrvatske, Španjolske, Portugala i Cipra koji ima za cilj dizajnirati i razvijati web-zadatke temeljene na izazovima za mlade kako bi se izgradile vještine i kompetencije koje će pomoći njihovoj reintegraciji u obrazovanje ili zapošljavanje.

Od kuda potreba za ovakvim projektom?

U državama partnerima ovog projekta temeljem poražavajućih statističkih podataka za NEET skupinu (Španjolska 18,3 %, Hrvatska 16,7 %, Portugal, 12,6 %, itd.), uviđena je potreba za stvaranjem rješenja te pružanjem nove prilike ljudima kroz projekt koji će ih uključiti u proces edukacije.

Aktivnosti:

 • Razvoj sadržaja učenja za webquest izazove
 • Izrada 32 webquest izvora u adekvatnom medijskom formatu za učenje na mobilnim platformama i pametnim telefonima
  • Postizanje dubljeg znanja i razumijevanja o podrijetlu i funkcioniranju EU
  • Istraga povijesno povezanih raznolikosti i kulturoloških identiteta Europe
  • Promocija multikulturuloških i socioekonomskih dimenzija europskog društva
  • Demonstracija identiteta nacionalne kulture odnosno njegove kompatabilnosti sa europskim identitetom
 • Razvoj Mozilla Badges okvira za pomoć sudionicima s ciljem poboljšanja znanja te daljnje motivacije
 • Identifikacija ključnih interesnih skupina koje će biti članovi lokalnog foruma interesnih skupina
 • Neke od ključnih vještina koje se žele postići edukacijom kandidata su: kritičko razmišljanje, rješavanja problema, istraživanje, digitalizacija, komunikacija, timski rad, itd.

Ciljna skupina:

Odrasle osobe i nastavnici u radu s mladima i osobama NEET skupine

* Webquest = platforma koja će ciljnoj skupini kroz razne izazove ponuditi velike mogućnosti stjecanja znanja

* Mozilla Badges = način vrednovanja učenika kroz nagrađivanje bedževima

* NEET je akronim koji označava mlade između 18 i 24 (u Hrvatskoj između 15 i 29) godine koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti usavršavaju (engl. Not in Employment, Education or Training)

Uloga Ustanove: 

Uloga Ustanove u suradnji s ostalim partnerima je kreirati Webquest izazove kojima bi se privuklo marginalizirane mlade osobe te ih se ponovo uključilo u obrazovanje. Svaki partner dobio je jednu temu koju će detaljno razraditi i kroz nju napraviti osam Webquest izazova na četiri razine namijenjene individualnom i timskom radu. Tematska osnova temeljem koje Callidus kreira Webquest izazove je demonstracija kompatibilnosti nacionalnog identiteta sa europskim identitetom. Uz navedenu primarnu zadaću na projektu, zadaća Callidusa je i određivanje mjerljivih pokazatelja pomoću kojih će se prikupljati podaci i statistike te se njihovom analizom prikazati utjecaj prema postizanju zadanih ciljeva projekta.

 

 

 

Naziv projekta:  Digital Media – A Bridge to Inclusion
DIME

 

Nositelj projekta: 

 • Ballybeen Women’s Centre (UK) – BWC

Partneri:

 • Kas Halk Egitimi Merkezi (Turkey) – Kas HEM
 • The Rural Hub CLG (Ireland)
 • Cooperativa Sociale Prometeo onclus a Mutualita Prevalente (Italy) - Prometeo
 • Callidus d.o.o (Croatia) – Callidus
 • Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (Poland)
 • INNOVENTUM OY (Finland)
 • Reintegra (Czech Republic)

Ukupna vrijednost projekta:  296,324.00 EUR

Sufinanciranje Europske unije: u potpunosti

Trajanje: 01.10.2017. – 30.09.2019.

Sažetak i svrha projekta:

„Digital Media - A Bridge to Inclusion“ partnerski je Erasmus+ projekt Hrvatske, Turske, Češke, Italije, Poljske, Finske i Ujedinjenog Kraljestva kojim ćemo izraditi program osposobljavanja za mlade marginalizirane odrasle osobe kako bi one razvile ključne digitalne kompetencije i znanja koje im uvelike mogu pomoći prilagoditi se današnjem tržištu rada.

Zajedno s inozemnim partnerima, prepoznali smo činjenicu da su digitalni mediji izvrstan način za prenošenje znanja i razvoja ključnih kompetencija, posebice kod marginaliziranih skupina društva. Neformalno obrazovanje u obrazovanju odraslih, ali i mladih odraslih osoba, postalo je učinkovit način stjecanja znanja, vještina i kompetencija, te kao potpora formalnom obrazovanju može značajno doprinijeti jačanju onih znanja koja su potrebna na modernom tržištu rada.

U sklopu ovog projekta, radit će se s edukatorima za mlade odrasle osobe pružajući im obuku izgradnje potrebnih digitalnih i pedagoških vještina koje će oni kasnije primijenjivati educirajući ciljnu skupinu projekta odnosno prenošenjem tog znanja mladim nezaposlenim odraslim osobama.
S ciljem povećanja kvalitete prenošenja potrebnih vještina na edukatore mladih odraslih osoba te na same mlade odrasle osobe, kreirat će se i inovativni resursi u obliku skripta odnosno vodiča kojima će se edukatori moći služiti kako bi na kvalitetan i učinkovit način uspjeli prenijeti znanje stečeno na DIME edukaciji na mlade odrasle osobe. Također, mlade odrasle osobe imat će na raspolaganju skriptu tj. vodič pomoću koje će se moći detaljno upoznati sa svim potrebnim vještinama, tehnikama i zakonitostima vezanim uz edukaciju izrade digitalnih medija. 
Ustanova Callidus kao jedan od projektnih partnera, usmjerit će znanje stečeno kroz edukaciju svojih djelatnika na razvoj znanja i vještina mladih odraslih osoba s ciljem povećanja razvoja njihovih vlastitih ideja i kompetencija kroz digitalne medije, a time i povećanja njihovih mogućnosti na tržištu rada.


O projektu saznajte više na: https://dimeproject.eu

Output projekta:

Kao jedan od intelektualnih outputa ovog projekta predstavljamo vam i kratki video gdje možete dobiti kratke savjete za izradu vašeg kratkog filma na vašim smartphone-ovima! Nadam se da ćete se dobro zabaviti, a usput naučiti i nešto novo:

 

Naziv projekta: Skill IT project, Erasmus+

Nositelj projekta:

 • Ballybeen Women’s Centre (UK) – BWC

Partneri:

 • Kas Halk Egitimi Merkezi (Turkey) – Kas HEM
 • Instituto De Formacion Y Estudios Sociales (Spain) – IFES
 • Aklub Centrum Vzdelavani A Poradenstvi (Czech Rep) – AKLUB
 • Callidus d.o.o (Croatia) – Callidus
 • Morfogennesis (Greece)
 • Cooperativa Sociale Prometeo onclus a Mutualita Prevalente (Italy) - Prometeo

Ukupna vrijednost projekta:  260,500.00 EUR

Sufinanciranje Europske unije: u potpunosti

Trajanje: 01.10.2016. – 30.09.2018.

Sažetak i svrha projekta:

Projekt predstavlja strateško partnerstvo koje ima za cilj razvoj, dizajn i implementaciju povećanja osnovnih vještina, a posebno digitalnih vještina za određene skupine odraslih osoba – naglasak na osobe s niskom razinom kvalifikacije ili bez kvalifikacija, osobe s osnovnim zanimanjima, nezaposlene osobe, migranti te gospodarske neaktivne i starije osobe.

O projektu saznajte više na: http://skillinnovationtraining.com

 

 

 

 

Naziv projekta: Youthcoach Project, “Moja prilika za budućnost”

Nositelj projekta: AKLUB CENTRUM VZDELAVANI A PORADENSTVI, Češka

Partneri: Češka, Austrija, Njemačka, Italija, Španjolska, Grčka, Slovenija i Hrvatska (WIFI Croatia je partner za Hrvatsku)

Ukupna vrijednost projekta:  276 810, 00 EUR

Sufinanciranje Europske unije: u potpunosti

Trajanje: 1.9.2014 – 31.8.2016.

Pogledajte prvi newsletter projekta Youthcoach!
Pogledajte drugi newsletter projekta Youthcoach!

Pogledajte treći newsletter projekta Youthcoach!
Pogledajte četvrti newsletter projekta Youthcoach!
Pogledajte peti newsletter projekta Youthcoach!

Sažetak i svrha projekta


Projekt Youthcoach je internacionalno europsko VET (Vocational education and training u prijevodu Strukovno obrazovanje i treninzi) partnerstvo koje ima za cilj prenijeti, prilagoditi i provoditi inovativne projekte i proizvode koji

a) Jačaju partnerstvo između obrazovanja i zapošljavanja u početnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju,

b) Pomažu u smanjenju velikog broja odustajanja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju,

c) Razvijaju osnovne i pomoćne vještine,  osobito poduzetničke vještine s mladim učenicima strukovnog obrazovanja i

d) Provjeravaju vještine i sposobnosti tih mladih učenika u skladu s Europa 2020, ET 2020 i Erasmus + ciljeva.

Projekt stavlja naglasak na prevenciju odustajanja u strukovnom obrazovanju iz višedimenzionalne točke gledišta, uključujući tvrtke, strukovne organizacije i strukovne nastavnike i trenere s naglaskom na izgradnji kapaciteta  kod strukovnih nastavnika i trenera te mladih učenika u strukovnom obrazovanju.

Od kuda potreba za ovakvim projektom?


Europa se suočava s rastućom potrebom kvalificiranih radnika s jedne strane, a s druge strane želi integrirati mlade koji u ovom trenutku nemaju priliku uključiti se u radni život u svojim matičnim zemljama. Mnogim industrijama nedostaje kvalificiranih zaposlenika koji zadovoljavaju posebne potrebe poslodavaca. Istovremeno, u zemljama na jugu EU suočavaju se s rastućom stopom mladih bez stvarne prilike za pronalazak posla koji je primjeren  njihovom obrazovanju. Financijska kriza izazvala je u nekim europskim državama visoku stopu nezaposlenosti, osobito mladih (stopa nezaposlenosti mladih u nekim zemljama partnerima: Italija: 42,4%, Slovenija 25%, Češka 27%, Grčka 60%, Španjolska: 56 , 1%).

Rano napuštanje škole je još jedan veliki problem te shodno tome mladi ljudi bez ikakve formalne kvalifikacije  ostaju bez šanse za zaposlenjem (Italija 17,6%, Slovenija 17%, Grčka 11,4%, Španjolska 23,5%).
Odustajanje od školovanja proizvodi visoke troškove za mlade ljude, društva, poduzeća i strukovne organizacije.
Ključni problem u Europi je kako uključiti i zadržati mlade ljude u strukovnom obrazovanju i poboljšati suradnju između strukovnog obrazovanja i svijeta rada.

Aktivnosti :

 • Analiza potreba svakog pojedinog tržišta u partner zemljama
 • Izobrazba trenera za savjetovanje mladih
 • Izrada zajedničkog „Toolbox-a” koji će služiti kao podrška pri usmjeravanju mladih
 • Transnacionalna radionica za trenere iz svih zemalja – Zagreb, veljača 2016, Španjolska srpanj 2016.

Ciljevi projekta:

 1. Prenijeti koncepte pomoći u strukovnom osposobljavanju (DE), Toolbox (CZ), Jugendcoaching (PRI) i EBC * L Enterprise (SI)  drugim europskim zemljama
 2. Razvoj Youthcoach profil kompetencija i Youthcoach Train to trainer tečaja koji se temelje na istraživanju u svim zemljama partnerima
 3. Razvoj Toolbox-ova za trenere mladih uključujući module za:
 • Rad s tvrtkama u premošćivanju jaza između strukovnog obrazovanja i svijeta rada
 • Interkulturalne kompetencije
 • Osobni razvoj
 • Promocija kompetencija vezanih uz poduzetništvo (EBCL)
      4. Provedba Train to trainer tečaja sa 70 trenera u partnerskim zemljama.
 
Youthcoach očekivani rezultati su:
 1. Kompetentni treneri mladih koji će voditi, pomoći i trenirati mlade ljude kako bi se spriječilo odustajanje od strukovnog obrazovanja i povećala suradnja između obrazovnih organizacija i tvrtki
 2. Train to trainer tečaj za trenere mladih (EQF) temeljen na profilu kompetencija - nastavni plan i program, dizajn smjerova i implementacija sa 70 trenera
 3. Youthcoach Toolbox sa smjernicama i metodama pristupa koji pomaže trenerima razviti vještine rada s mladim ljudima, povećati suradnju s tvrtkama te voditi i savjetovati mlade ljude kako bi spriječio odustajanje od školovanja
 4. Promicanje razmjene iskustava, daljnja prilagodba koncepata i internacionalno umrežavanje, integrirajući lokalne sudionike svakog partnera u projektu
 5. Youthcoach web stranice sa svim proizvodima
Sveukupni očekivani rezultati projekta mogu biti ovako definirani:
 1. Povećana znanja i kompetencije sudionika koji se bave različitim ciljnim skupinama kako bi se spriječilo odustajanje od strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 2. Prijenos i provedba najbolje prakse u drugim europskim regijama
 3. Promicanje zajedničkih programa javnih i privatnih sudionika kako bi se spriječilo odustajanje od strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 4. Unaprijeđenje internacionalne suradnje i umrežavanja

O projektu saznajte više na:  http://www.youthcoach.cz/