Partnerski projekti

Dizajn i razvoj metodologije za analizu tržišta rada, profiliranje, dizajn analize potreba tržišta rada i pilotiranje

Nositelj projekta: Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska

Ukupna vrijednost projekta: 09.2020.-05.2021.

Trajanje projekta: 183.924 EUR

Cilj projekta:

Cilj projekta je dizajn i razvoj metodologije za analizu tržišta rada, profiliranje, dizajn analize potreba tržišta rada i pilotiranje sa ciljem povećanja zaposlenosti, ulaganja i izvoza sa stvorenim učinkom povećanih plasmana za tražitelje zaposlenja kroz poboljšane usluge posredovanja u radu, analiza potreba tržišta rada i poticaje za sudjelovanje na tržištu rada.

Projekt ima sljedeće ciljeve:

  1. Dizajn i primjena nove metodologije za analizu tržišta rada.
  2. Razvoj nove metodologije zasnovane na dokazima za izradu analize potreba tržišta rada, oslanjajući se na analizu tržišta rada.
  3. Pilotiranje novih / redizajniranih analiza potreba tržišta rada i
  4. Dizajn nove metodologije profiliranja, sa statističkim modelima i prijedlozima za učinkovitiju softversku podršku

Srbija je dobila kredit od Svjetske banke kroz Projekt “Konkurentnost i zapošljavanje” za poboljšanje konkurentnosti i zapošljavanja u srpskom gospodarstvu. Glavni cilj projekta je poboljšati učinkovitost i koordinaciju odabranih javnih programa radi ublažavanja ograničenja za konkurentnost i otvaranje novih radnih mjesta, uključujući ulaganje i promicanje izvoza, inovacije, aktivne programe tržišta rada i posredovanje u zapošljavanju.

Ovaj projekt podržava provedbu programa reformi u području rada, jačanjem učinkovitosti Nacionalne službe za zapošljavanje, službi za posredovanje u radu za poslodavce i nezaposlene; poboljšanje učinkovitosti aktivnih programa tržišta rada i olakšavanje prijelaza korisnika socijalne pomoći na formalna radna mjesta.